แจกพิกัดตู้กดเงิน ATM ในฟิลิปปินส์ แบบไม่เสียค่าธรรมเนียม 250 เปโซ และกดได้สูงสุดครั้งละ 40,000 เปโซ ประหยัดเงินค่าธรรมเนียมได้เยอะมาก